Hvězdná brána – Otázka paměti (Out of Mind)

Jack se naprosto dezorientován probouzí na základně, kde mu jakýsi generál oznamuje skutečnost, že více jak sedmdesát let byl ve stázi. Při poslední misi SG-1 se muselo něco stát, něco naprosto nečekaného, přičemž ostatní členové týmu zahynuli. A v ten pravý okamžik se musel nad bojištěm zjevit mocný soupeř, jenž porazil goa´uldy a jeho poslal zmraženého bránou zpět na Zemi. Generál Hammond ani doktorka Fraiserová si v té době nedokázali s takto vyspělou technologií poradit a to je důvod, že je dnes zde. Od dob jeho aktivní služby se toho až zase tak nezměnilo. Země stále bojuje s Vládci soustavy a bohužel se musí konstatovat, prohrává. Je potřeba neprodleně získat zdatného spojence, což by mohl být ten, co pomohl před lety plukovníkovi.

Neboť si O’Neill není schopen na nic vzpomenout, je mu nabídnuto k dispozici zařízení na vyvolávání a zobrazování myšlenek. S jeho pomocí snad najdou nějakou podstatnou myšlenku na vyspělou civilizaci schopnou zastavit goa´uldy. S malým zpožděním je rozmražena i Samantha s Danielem a je jim předložen stejný příběh. I od nich potřebují jejich hostitelé potřebné informace o možných spojencích i bitvách týmu. Zatímco se tato trojice snaží na něco vzpomenout, na Zemi se po třech týdnech v bezvědomí probouzí Teal’c. Byl velice vážně zraněn a je jen opravdovým zázrakem, že se mu podařilo přežít. Ale i tak je ochoten se okamžitě vrátit na planetu, kde padli do goa´uldské pasti. Musí své přátele zachránit. Generál však pro něho nemá příliš dobré zprávy. Zbytek týmu již na planetě není, zřejmě byli odvedení na nějakou goa´uldskou državu a je již ztrátou času po nich nadále pátrat. S tím se Teal’c odmítá smířit a opouští SGC.

Mezitím na neznámém místě vydávající se za základnu budoucnosti převládá Jackova nedůvěřivost. Pozastavená sedativa mu dávají šanci si vyslechnout rozhovor v goa´uldštině. Není pochyb, je potřeba utéci. Během svého putování objektem se mu daří postupně osvobodit Carterovou i Jacksona. Uvědomují si, v jak těžké situaci jsou. Nemají tušení, kde se nachází, ani proti komu stojí. Jedinou možností je v tuto chvíli zřejmě hvězdná brána. Jen kdyby nebyla tak falešná, jako zbytek velitelství. Tudy cesty domů nevedou, jen do opětovného zajetí Hator. Tak tohoto goa´ulda opravdu znovu potkat nechtěli. Hathor se snaží vydobýt zpět své místo mezi Vládci soustavy, ovšem nezbytně potřebuje nějakého spojence. Těch několik přeběhlých jaffů proti síle ostatních goa´uldů nemá šanci. A potřebné informace dostane po dobrém nebo po zlém.

Hvězdná brána – Rok 1969 (1969)

Plukovník již netrpělivě přešlapuje před hvězdnou bránou a čeká na odchod. Carterová stále něco upravuje v nastavení počítače, podle všeho je potřeba provést korekci nastavení, kvůli blízkosti červí díry slunci. Během tohoto zadávání údajů přichází za Samantjou generál Hammond a po krátkém pohledu na její poraněnou ruku jí dává lístek, jenž si má vzít sebou. Trochu tajuplně k tomu akorát dodává, že jej budou po průchodu dozajista potřebovat. A o dost nestandardním průchodu bránou nikdo ani nepochybuje. Prvotní pocit týmu je překvapení, jsou zpět na velitelství, jenže během několika vteřin dochází k rozplynutí brány i veškerého vybavení. SG-1 stojí v potemnělém raketovém silu, kde se právě chystá zážeh rakety. V tuto chvíli je schopný si chladnou hlavu udržet jenom Teal’c, jemuž se daří odpočet přerušit výstřelem do trysek.

Tým je okamžitě zatknut a v tuto chvíli jim i začíná docházet, co se stalo. Z nějakého neznámého důvodu muselo dojít k přesunu v čase. A oni jsou právě v přísně tajném testovacím komplexu považováni za ruské špióny. V tuto chvíli je podstatné udržet vše v tajnosti a doufat v nějaký zázrak. Ten se zdá přichází během jejich přesunu. Náklaďák má defekt pneumatiky, jehož využívá mladý poručík k jejich kontaktování. Má jednu zásadní otázku, kdo jsou a proč měli u sebe lístek s žádostí o pomoc psaný jeho rukou. Poručík Hammond jen stěží dokáže pochopit, co se mu SG-1 snaží vysvětlit, avšak důvěrná informace z jeho života ho ujišťuje ve správnosti týmu pomoci. SG-1 tak dostává šanci na nápravu, jen je potřeba rozluštit, co se generál snažil říci dvěma datumy na lístku.

Samantha se snaží vzpomenout si na svůj výzkum možnosti brány pro cestování časem a náhle jí to dochází. Generál jim poslal datum, kdy dojde k erupci na slunci, jenž je potřebná pro vymrštění v čosoprostoru. Pokud se neplete, stačí jen najít bránu a v předem daný okamžik jí projít. Jejich cesta proto míří do New Yorku, kde žije Catherine Langfordová. Pokud někdo mimo armádu ví, kde se brána nachází, je to ona. V tuto chvíli již nic nebrání tomu se vrátit domů. Jediné, co jim v tom může ještě zabránit, je špatné načasování. I pouhý okamžik by je mohl katapultovat do vzdálené budoucnosti.

Hvězdná brána – Neviditelný nepřítel (Show and Tell)

Že dochází k občasnému kontaktu zvenčí si na velitelství SGC již dávno zvykli, avšak k nečekanému selhání iris došlo poprvé. Počítač odmítá vyplnit příkaz a iris zůstává otevřená, i když nepřichází žádný potvrzovací kód. Branou tak přichází malý chlapec. Ten má pro pozemšťany podstatnou zprávu, přišel je varovat před blížícím se útokem. On na Zemi přišel s planety Reetalia, jejíž obyvatele téměř vyhubili tvorové se žhnoucíma očima. Tomuto zážitku Carterová přičítá stále zmiňovanou matku, která prý chlapce neustále doprovází a byla to právě ona, kdo jej sem přivedl s varovnou zprávou. Pro Jacka je dost neuvěřitelné promlouvat k imaginární matce a snažit se zjistit, jakéže to nebezpečí Zemi hrozí. Matka je tedy odhodlána demonstrovat svou sílu.

Aniž by si to kdokoliv uvědomoval, celé týdny se po jejich velitelství pohyboval neviditelný tvor a sledoval jejich počínání. Dokonce si vedl tak obratně, že bez jakéhokoliv povšimnutí přeprogramoval jejich počítač, což vedlo k selhání iris. Reetové jsou podle všeho převážně mírumilovná rasa, jenž se provinily jediným, disponují taktickou výhodou, jíž se goa´uldi bojí. A právě proto se je rozhodli do jednoho vyhladit. S tím se podle všeho snaží něco udělat krom oficiální vlády Reetů i rebelský odboj. Ten má však hodně radikální praktiky, které již překročili veškeré meze. Rebelové se rozhodli goa´uldy porazit nepřímým způsobem. Pokud nebudou mít vhodné hostitele, nebudou již hrozbou. Reetská vláda však není ochotná připustit vyhlazení populace většiny galaxie a proto vyslala chlapce s matkou. V tuto chvíli si jsou všichni jistí jediným, přítomnost nějakého Reeta dokáže odhalit akorát goa´uldský symbiont.

Na pomoc jsou tedy přivoláni Tok´rové. Ti nejenže dokáží přítomnost tohoto nebezpečí vycítit, ale navíc mají potřebné zbraně pro jejich zviditelnění. Nyní lze konečně přistoupit k průzkumu na planetě, na níž se podle matky rebelové shromažďují. Krátký průzkum ukazuje na pořádný problém. Rebelů není jen pár, jak se domnívali. A navíc jedno komando sabotérů se infiltrovalo na základnu. Je potřeba je zastavit dříve, než se jim podaří rozmístit výbušniny a zcela eliminovat toto zařízení nebo dokonce uniknout na povrch. To by poté byla nepředstavitelná katastrofa. I jediný sabotér by dokázal zničit nejedno město svými extrémně účinnými výbušninami.

Hvězdná brána – Jeden chybný krok (One False Step)

PJ2-445 při rutinním pozemním průzkumu nevykázala přítomnost ničeho zajímavého. Přesto se tato planeta stává v historii SGC důležitou. Carterová se právě chystá otestovat ultralehký letoun se zabudovaným průzkumným vybavením. Takto speciálně upravené letadlo jim nabídne možnost prozkoumávat mnohem širší území. Avšak test nedopadá příliš úspěšně, z naprosto neznámé příčiny se letadlo stává neovladatelným a padá k zemi. Záběry s kamery ukazují havárii, při níž nabouralo do rostliny připomínající kaktus. To však není tím nejdůležitějším záběrem. Na posledních snímcích je zachycena forma života podobná člověku. SG-1 je tedy vyslána na planetu, aby splnila hned dva úkoly. Našla zřícený letoun a pokusila se navázat kontakt s místními obyvateli.

Tito na první pohled nazí humanoidé jsou velice přátelští a SG-1 vítají s otevřenou náručí. Ovšem pokud se o nich dá něco prohlásit, tak je to konstatování velice primitivní rasa. V podstatě nemají skoro žádné nástroje a ani žádnou známou formu komunikace. Jediné, co chtějí je být spolu. Jenže to by mohl být problém, krátce po příchodu týmu se začíná u místních obyvatel vyskytovat vážný zdravotní zádrhel. Nečekaně padají k zemi a končí v komatu. SG-1 si po právu myslí, že by to mohlo mít souvislost s nimi, zřejmě museli přinést nějakou nemoc, s kterou si imunitní systém místní populace není schopen poradit. A to přeci nemohou jen tak nechat. Oni si sami pomoci nedokážou, je potřeba jim poskytnout lékařské ošetření. Doktorka Fraiserová ve snaze dozvědět se více o fyziologii těchto tvorů odváží jednoho sebou.

Podrobné vyšetření ukazuje na naprosto odlišnou genetickou strukturu. Ač vypadají jako lidé, jsou naprosto rozdílní a Fraiserová není schopná určit, co způsobuje jejich chřadnutí. Mezitím se do potíží dostává i Jack s Danielem. Trpí stále silnějšími bolestmi hlavy, což způsobuje jejich podráždění. Je zřejmě záhodno zvážit návrat a nechat se vyšetřit. Avšak jejich vyšetření naprosto nic neprokazuje a navíc po návratu jejich obtíže ustaly. Rozuzlení tak přináší až Teal’c, jemuž se podařilo objevit pravý původ všudypřítomných rostlin. Ve skutečnosti je to žijící organismus, který vydává zvuk v neslyšícím pásmu. A ve chvíli, kdy letoun kolidoval s jedním výběžkem tohoto organismu, se tento zvuk změnil. A jelikož místní obyvatelé žijí v symbióze s tímto organismem, je pro ně správný zvuk nepostradatelný.

Hvězdná brána – Hadova píseň (Serpent’s Song)

O’Neill není zrovna dvakrát unesen nekonečným čekáním na neznámé planetě. Tato politika Tok´rů mu opravdu nevyhovuje. Nevolejte, my se Vám ozveme, by mělo mít jasná pravidla. A ne, že jim zašlou akorát souřadnice a budou doufat, že na nich poté budou stepovat celé hodiny. Jenže jak se nakonec ukazuje, vyslaná zpráva byla od někoho úplně jiného. Před zraky SG-1 padá po zásahu k zemi goa´uldský letoun, který nepilotuje nikdo jiný, než Apophis. Vážně zraněn žádá o pomoc, je tedy pod palbou dopraven na Zemi. Doktorka Fraiserová má po lékařské prohlídce obavy o jeho život. Podle všeho byli hostitel i goa´uld vystaveni urputnému mučení a zesláblý symbiont není schopen již toto tělo regenerovat. To je zřejmě důvod, proč je Apophis ochotný prozradit veškerá svá tajemství výměnou za nového hostitele.

Během výslechu začíná být jasné, co se přihodilo. Porážka Apophisových vojsk a následná ztráta podpory, uvolnila cestu Sokarovi. Tento prastarý goa´uld byl již před mnoha staletími poražen aliancí tvořenou Apophisem a Raem. Nyní, když tito dva nepřátelé utrpěli silné ztráty, se Sokar vrátil, aby se krutě pomstil. A jeho zlobě neujde ani nikdo, kdo by se mu v cestě za odplatou chtěl postavit do cesty. S tím ve svém nitru tajně počítá i Apophis. Pokud mu lidé na Tauri nepomohou, alespoň na ně přivolá hněv Sokara a tím se pomstí za svou porážku. Obdobný názor mají i Tok´rové. Apophis využil jejich slabiny, čímž je uvrhl do velkého nebezpečí. Pro všechny by bylo nejlepší, kdyby jej vrátili na planetu, s níž ho odvedli. S tím se Sokar pro tentokrát plně spokojí. Válčí s dalšími Vládci soustavy a o Zemi nemá zájem. Je tedy pravděpodobné, že v okamžiku, kdy dostane, co žádá, ztratí o tuto planetu zájem.

Ale prozatím hodlá Apophise dostat zpět za každou cenu. Krátce po příchodu Tok´rů dochází k aktivaci brány. Není pochyb, Sokar se pokouší o útok. Přítomnost iris je však nejspíše jen falešnou zárukou bezpečí. Tento goa´uld disponuje technologií urychlovače částic, s nímž je schopen bombardovat povrch iris superrychlými částečky hmoty. Iris se začíná přehřívat a je jen otázkou času, kdy dojde k jejímu kolapsu. V tuto chvíli je zřejmě jediná možnost záchrany. Je potřeba urychlit vytáčení adresy a využít okna k navrácení umírajícího Apophise. Stejně si tenhle had nic jiného nezaslouží. Věčná muka z rukou Sokara jsou za to, co provedl, zaslouženým trestem.