Hvězdná brána – Sto dní (A Hundred Days)

SG-1 se snaží dojednat na P5C-768 dohodu s místními obyvateli. Edořané si ani neuvědomují, jak cenná jejich planeta může pro vyspělejší civilizace být. Bohatá ložiska nakadahu z tohoto místa dělá strategicky důležitou vesnici, s níž se musí SG-1 dohodnout na podmínkách možné těžby. Jejich načasování příchodu spadá zrovna do období ohnivých dešťů, každoroční události, kdy atmosférou planety prolétají stovky asteroidů. Letos to ale zřejmě bude mít trochu výbušnější průběh, než obvyklé. Průzkum Daniela v nedaleké jeskyni naznačuje, že každých sto padesát let přichází ničivé bombardování planety asteroidy. Ke stejnému závěru dochází i major Carterová, je potřeba neprodleně vesnici evakuovat, dříve než začnou dopadat první asteroidy.

Ve vesnici však vládne podezřívavost. Proč je Ti cizinci chtějí odvést zrovna nyní, hned potom, co zde našli něco velice cenného? Avšak dopad prvních kamenů na povrch planety mění situaci. Většina vesničanů je ochotna odejít bránou do bezpečí. Evakuace může začít. Během urychleného balení si Laira všímá absence svého syna Garana. Zřejmě musel se svojí dívkou odejít do nedalekých jeskyní, kde hodlá přečkat tuto katastrofu. Plukovník O’Neill se proto s Lairou vydává do jeskyň, zatímco zbytek týmu organizuje záchranné práce. Ty se daří dokončit jen tak tak, jeden z větších asteroidů má namířeno přímo na hvězdnou bránu, jíž pohřbívá. O’Neill je tedy uvězněn na planetě a prohlášen za ztraceného v akci.

Pro ostatní členy SG-1 je velice těžké se smířit s tímto strohým prohlášením. Avšak jejich možnosti jsou značně omezené. Roztavený nakadah zřejmě vytvořil nad hvězdnou bránou takovou trvalou iris. Příliš štěstí jim nepřeje ani u spojenců, kolem Edory nejdříve poletí Tollánci během příštího roku. Jedinou možností, jak zachránit plukovníka je sestrojení vlastního emitoru částic. S ním se Sokarovi téměř podařilo rozložit integritu jejich iris. Mohla by to být tedy i jejich šance, jak proniknout přes nános roztaveného nakadahu a jeden dobrovolník se poté pokusí prokopat na povrch planety. O’Neill se mezitím již začíná smiřovat s životem běžného farmáře. Ze všech sil vypomáhá s obnovou vesnice a sbližuje se s Lairou.

Hvězdná brána – Urgo (Urgo)

Snímky ze sondy vyslané na P4X-884 ukazují přímo rajskou zahradu. Tohle místo by si rozhodně zasloužilo alespoň trochu pozornosti. Někdy v budoucnu by zde mohla být některá z dalších základen. To by se ale nesmělo stát něco divného. SG-1 prochází bránou a aniž by chápali, co se děje, jsou zpět v centrále SGC. Jenže to co se jim zdálo jako několik vteřin, bylo ve skutečnosti patnáct hodin. Ani jeden z nich si není schopen vybavit, co se během této ztracené doby stala. Ale rozhodně není vše v pořádku, tedy pokud si Teal’c nezačal pochutnávat na litru vroucí kávy. V tomto ohledu se opravdu něco změnilo. Chutě všech členů týmu jsou mnohem výraznější a dokáží si vychutnat veškeré pochoutky, jíž jim vojenská kantýna nabízí.

Příčinu této záhady se nakonec daří doktorce Fraiserové odhalit. Ač naprosto nechápe jak, někdo implantoval SG-1 do mozku předmět velikosti špendlíkové hlavičky. Takto malý předmět zkrátka nebyl na běžných přístrojích vidět, tak až nasazení sofistikovaných metod přineslo obraz velice vyspělého zařízení neznámého původu i účelu. Netrvá ale dlouho a celému týmu se zjevuje bytost jménem Urgo. Podle všeho se jedná o obraz softwaru, jenž je nahraný v onom cizím předmětu v jejich hlavě. Urgo je extrémně zvědavý, chce poznávat nový svět a vše kolem něj. Jen kdyby u toho nebyl tak otravný. Pro členy SG-1 se stává komunikace s ním značně obtěžující, zvláště když má tendenci jim vnukávat myšlenky. Je potřeba najít způsob, jak dostat Urga z hlavy.

Plán majora Carterové ovšem slaví jen dočasný úspěch. Ve chvíli, kdy se Urgo vrací, se zřejmě poslední nadějí na normální život stává návrat na P4X-884.Zde podle Urga žije nelítostný tvor Togar, jenž s nikým nebude mít slitování. Při kontaktu Togara si Samantha začíná uvědomovat Urgovu výjimečnost. Tento původně kus softwaru určeného k průzkumu vzdálených galaxií si začal uvědomovat sám sebe. Již to není jen antivir avast, či nějaký mediální přehrávač, vykazuje všechny známky inteligentního života. Uvědomuje si sám sebe a děsí ho pomyšlení na smrt. Ovšem ke svému životu potřebuje živého hostitele, je potřeba tedy přijít s řešením, které bude vyhovovat všem. Urgo je vším, čím si Togar přál být. Proč by mu tedy nemohl dělat společnost v jeho snahách o bádání

Hvězdná brána – Záminka (Pretense)

Lehký útočný letoun je pronásledován dvěma mateřskými loďmi. Naprosto nevyrovnanou hru se její pilot snaží srovnat vletěním do tollánského vzdušného prostoru. Obrana Tollánců je mnohem vyspělejší, než jakákoliv goa’uldská technologie a stačí jen několik výstřelů iontových kanonů, aby se obě mateřské lodě proměnili v hromadu šrotu. Letoun krátce po explozi lodí havaruje na povrchu planety. Jeho pilotem je Skaara, jenž žádá o Triad. Narim se proto vydává na Zemi, aby přizval SG-1 k jeho pořádání. Jack s Danielem by se měli stát archony, což je v podstatě něco jako obhájce, jenž před tribunálem bude hájit Skaarovi zájmy.

O tělo má však eminentní zájem i Klorel, jehož archonem je goa’uld Zipacna. Roli třetího nezávislého archona přebírá Nox Lya. Toto nesourodé uskupení se nyní snaží dojít k závěru, kdo má právo na výhradní používání tohoto těla. Zipacna k tomu používá nejeden pádný argument, avšak jeho jediným záměrem je hrát o čas. Zatímco probíhá Triad, jeho doprovod mapuje obranný systém planety. Teal’c s Carterovou si jsou naprosto jistí záměry jaffů. Malujou si pozice iontových děl. To případné útočné lodi dovolí naprosto parazitovat obranu Tollánců, kteří si jsou svojí technickou vyspělostí natolik jistí, že si třeba i jen odmítají přiznat možnost snahy goa’uldů o nějakou sabotáž. Sledování jaffského doprovodu proto berou jako urážku. A pokud by se to opakovalo, byli by nuceni najít Skaarovi jiného obhájce.

Plukovník O’Neill proto trochu neochotně musí vydat příkaz, aby s monitorováním jejich činnosti skončili. To je něco, co není Teal’c schopen akceptovat. Ač příliš dobře zná myšlení goa’uldů, aby si dělal naděje o jejich úmyslech. Jak moc má pravdu, se ukazuje hned vzápětí. Goa’uldská mateřská loď se přiblížila k orbitě planety ještě před skončením Triadu. Ve chvíli, kdy je právo na tělo přiřknutu Skaarovi, dochází k masivnímu útoku. Během jedné salvy je naprosto zdevastována obrana Tollánu. Planeta zdá se naprosto bezbranná chystanému útoku. Tollánci zkrátka až příliš dlouho žijí v míru, takže jim schází strategické uvažování. To se ale nedá říci o Teal’covi, který uzavřel tajnou dohodu s Lyou. I jediný zamaskovaný iontový kanón dokáže odrazit útok mateřské lodi. Tollán je zachráněn, alespoň prozatím.

Hvězdná brána – Nouzová situace (Foothold)

SG-1 se po návratu z mise na P3R-928 dostává do nouzové situace na základně. Podle všeho došlo na 23. podlaží k protržení nádrže s tetrachloretylem, který částečně paralyzoval chod celé základny. To však nic nemění na předpisech, že se tým po návratu musí neprodleně hlásit na ošetřovně. Tentokrát však vyšetření zřejmě nebude mít tak úplně standardní průběh. Jednotlivý členové SG-1 pozvolna upadají do bezvědomí po podání sedativ. Jejich účinek jako u prvního vyprchává u Teal’c, který se tak stává svědkem hodně podivného rozhovoru doktorky Fraiserové, generála Hammonda a několika vetřelců. Netrvá mu dlouho si dát dva a dva dohromady, velitelství bylo obsazeno touto mimozemskou rasou, jenž plánuje invazi.

A v tuto chvíli je on a major Carterová jediný, kdo jim v tom může zabránit. Jeho vůči jejich praktikám ochraňuje symbiont a u Samanthy zřejmě podstatnou úlohu sehrála přítomnost Jolinar. Jejich útěk ale není dlouho utajen a je potřeba začít improvizovat. Teal’c je rozhodnut odvést pozornost a tím poskytnout Carterové dostatek času se dostat na povrch. To se jí s trochou štěstí nakonec i daří, musí však začít řešit, jak daleko tato infiltrace zasahuje. Jako jediné řešení jí tak připadá kontaktovat plukovníka Maybourna. S ním na domluvenou schůzku doráží i Daniel s Jackem. Podle všeho celý tým zasáhl únik plynu, mezi jehož následky patří i halucinace a paranoia. Ač je to pro Samanthu dost těžké, nakonec se nechává přemluvit k návratu do SGC.

V letadle se ale stává něco zvláštního. Na zlomek vteřiny došlo k narušení maskování vetřelce, již není pochyb. Personál velitelství byl zajat a nahrazen dvojníky. Vidět na vlastní oči pravou podobu vetřelců přesvědčuje Maybourna v nutnosti zásahu. Vždyť už invaze začala zasahovat i do Pentagonu. V připravovaném útoku na SGC by se jim výtečně mohlo hodit odhalení příčiny selhání maskování. Muselo dojít k chvilkovému vygenerování nějakého zvuku, který anuloval mimozemské zařízení. Na Samanthu čeká náročný úkol v utajení proniknout na základnu a vše připravit na útok Maybournových jednotek. Naštěstí má za spojence plukovníka O’Neilla, který se po smrti svého duplikátu probudil z bezvědomí.

Hvězdná brána – Vyhánění čerta ďáblem (The Devil You Know)

Zjištění, kdo se skrývá za Neonakovou identitou nikomu zrovna radost nedělá. Apophis nemá sebemenší důvod mít s týmem slitování. Přeci jen způsobili jeho pád i smrt jeho družky Amaunet. A předpokládané se stává i realitou. Apophisovi záměry jsou více, než předvídatelné. Doba strávená na Netu mu na skromnosti nic nepřidala. Jeho cílem je dostat s SG-1 a Martoufa nějakou cennou informaci, jíž by mohl nabídnout Sokarovi. Pod záminkou slibu věrnosti se tak bude moci dostat do jeho blízkosti a zabít ho. Tím se zmocní jeho armád a povstane jak bájný Fenix. Nyní mu již jen stačí sehnat nějakou použitelnou informaci, která mu zajistí audienci u Sokara.

K dosažení svého Apophis využívá zařízení na vyvolávání vzpomínek nalezeného na spánku Carterové. Aby umocnil jeho působení, využívá látku pojmenovanou Sokarova krev. Ta je známá svými silnými halucinogenními příznaky, během nichž vyslýchaný začíná ztrácet představu o realitě. Samantha se tak vrací do doby, kdy zemřela její matka, Jack zase ke svému synovi a proti Martoufovi používají jeho city k Jolinar. Apophisova těžká dřina získat nějakou informaci se zdá konečně odměněna. Martouf ve snaze zachránit Carterové život prozrazuje lokaci základny hnutí odporu. Ovšem jak se Apophis na vlastní kůži přesvědčí, je Martouf výtečným lhářem. Jeho výkonu nešlo jinak než uvěřit. Jenže zmíněnou planetu již před nějakou dobou Sokar dobil. A Apophisovu drzost bere jako urážku.

Zatímco SG-1 musí čelit nástrahám Netu, vydává se Teal’c na cestu k Vorashy, aby informoval Tok’ry o vzniklých komplikacích. Apophisův hlas ve vysílačce byl více než výmluvný. Pokus jeho druhů o útěk nevyšel dle plánu a je potřeba přijít s nějakým náhradním řešením. Tok’rové k tomu ale mají svůj vlastní přístup. Neopakovatelné situace hodlají využít k likvidaci Sokara. Sice neoplývají dostatečně výkonnými zbraněmi, aby mohli proniknout štíty jeho lodě, avšak lze předpokládat, že po zjištění vzpoury na Netu se vydá spravit pořádek. Stačí tedy jen vstřelit jejich zbraň do jádra měsíce a nechat jeho explozí smést Sokarovu loď z oblohy. SG-1 i Jacob s Martufem jsou přijatelnou ztrátou za zničení takto nebezpečného goa’ulda.