Hvězdná brána – Bojovník (The Warrior)

Pro Bra’taca s Teal’cem nastal velký den. Jaffové se dokázali spojit a zapálit oheň svého povstání proti goa´uldům. Za to vděčí zejména K’tanovi, který se po vzoru Teal’ca postavil svému bohu Imhotepovi, jehož zabil. V postavení mezi Vladci soustavy se sice jednalo o naprosto bezvýznamného goa´ulda, avšak K’tanovo odhodlání a řečnické dovednosti dokázali spojit jaffy z několika armád padlých Vládců soustavy a pod jeho vedením má tato rebelie šanci na úspěch. Avšak k tomu je ještě potřeba získat mocné spojence, proto byl Bra’tac pozván na Cal Mah, aby domluvil spojenectví s Taury. Začít jednat s K’tanem je zřejmě výhodné i pro SGC. Během posledním týdnů jejich spojenci utrpěli značné ztráty a mocná jaffská armáda by se jim mohla hodit.

SG-1 se tedy s nějakými zásobami potravin, léčiv a pár kusy P-90 vydává na Cal Mah projednat možnosti spojenectví. Jaffové však z pozemských zbraní nejsou příliš nadšení. Připadají jim až příliš primitivní. Je tedy potřeba praktické ukázky, aby alespoň částečně změnili svůj názor. To ale nic nemění na Jackově divném pocitu. Vůbec mu nesedí styl, jakým K’tan cvičí své bojovníky. Čím se svým přístupem liší od goa´uldů? Nic na O’Neillově názoru nemění ani společná akce při útoku na skupinu jaffů Nirrti. K’tan je podle Jackova názoru naprostý blázen a spojenectví s ním by nebylo příliš moudré. O správnosti jeho názoru ho navíc utvrzuje sebevražedná mise, na níž právě vyslal své bojovníky. K’tanovi představy o vedení boje jsou naprosto rozdílné, od těch pozemských a v takovém případě nelze spojenectví doporučit.

Jenže vysvětlete to Teal’covi, který v K’tanovi vidí budoucnost svého lidu. Je jen otázkou času, kdy svých charismatem získá dostatek rebelů, aby se přímo utkal s Vládci soustavy. Pro Teal’ca je tak velkou ctí, že byl vybrán jako velitel pro další úkol. Vládce Yu je po zranění Usirevem oslabený, je správná chvíle na něho zaútočit a zničit ho. S jeho vojsky bude mít jaffský odpor dost síly k dalšímu boji. O’Neill je k tomuto plánu skeptický, má pocit, že se touto nebezpečnou akcí snaží K’tan zbavit jediného člověka, jenž by mohl ohrozit jeho postavení. A jak moc blízko je pravdě, se ukazuje vzápětí. Teal’c byl opravdu vyslán zemřít, jenže Yu s ním měl vlastní plány, proto mu bylo dovoleno se vrátit. A to i s hodně znepokujícím odhalením.

Comments are closed.