Hvězdná brána – Mateřský instinkt (Maternal Instinct)

Po nečekané aktivaci brány přichází Bra’tac se svým vážně zraněným novým žákem. Pro Teal’ca nemá příliš dobré zprávy. Apophis se zmocnil Sokarovi mocné armády a nyní si upevňuje své ztracené pozice. Jeho cílem se stal i Chulak, přes který se přehnaly jeho jaffové jak velká voda a zničili jakýkoliv náznak odporu. Bra’tac měl poměrně namále a jen s velkým štěstím se mu podařilo uprchnout. Jediným důvodem, proč by Apophis vyslal tak mohutná vojska na devastaci nějaké planety je něco opravdu cenného. On na Chulacku hledal Harsesise, svého syna, jehož hodlá použít jako hostitele. Ale toho Amaunet ukryla na bájně planetě Kheb. A až Bra’tac jim konečně zřejmě poskytne vodítko k nalezení této planety.

Mezi jaffy je tato legenda zakázána, avšak Bra’tacův otec mu jí hrozně rád vyprávěl. V tuto chvíli bylo zaseto semínko pochybností, proč by se opravdový bůh tak moc bál nějakého místa? Natolik, že by jej vyřadili ze seznamu na kartuších. SGC má naštěstí ale i jiný zdroj adres. V době, kdy měl O’Neill v hlavě vědomosti antiků zadal do počítače i adresu brány, která odpovídá legendám. Není na co čekat, SG-1 podpořená zálohou SG-2 se musí na Kheb dostat dříve, než Apophis. Ten je dost šílený na to, aby na tuto planetu vyslal jednu ze svých lodí. Krátce po příchodu dostávají zapravdu. Již před nimi na Kheb dorazila skupina jaffů. Ty nějaká neznámá zbraň seškvařila poté, co zabili ženu starající se o dítě. Stopy týmu tedy vedou k bájnému chrámu, jenž by měl být cestou na druhou stranu.

V chrámu se Daniel seznamuje s mnichem, který ho učí pochopit propojení s Omou Desalou. Pokud se dokáže oprostit od své omezené mysli, dokáže téměř cokoliv. Není pro něho problém ovládat živly i manipulovat s předměty. Ovšem na nějaké zdlouhavé mystické učení není čas. K planetě dorazila Apophisova armáda. A proti dvěma tisícům jaffů je SG-1 naprosto bezbranná. I když budou klást odpor, nemají šanci chrám ubránit. V tuto chvíli se Daniel setkává s bytostí, jíž mnich nazývá Oma Desala. Ta se mu celou dobu snažila ukázat, kde bude Harsesis ve skutečném bezpečí. Jen s ní se nemusí bát žádného nebezpečí. Pro tuto mimozemšťanku ovládající sílu přírody není jaffská armáda žádnou výzvou. Stačí pouhá síla blesku, aby zlomila veškerý odpor. Pro Harsesise bude opravdu nejlepší, když ho nechají s ní odejít na bezpečné místo.

Comments are closed.