Hvězdná brána – Metla (The Scourge)

Těsně před odchodem SG-1 na průzkum antických ruin, je jejich mise zrušena. Pentagon má pro ně jiný důležitý úkol. Woolsey si je jmenovitě přál jako doprovod pro první výlet několika členů mezinárodní rady mimo Zemi. Stanoviště Gamma by jim mělo nabídnout zajímavý pohled na to, co všechno spadá do kompetencí SGC a proč je potřeba zachovat jeho rozpočet. SG-1 trochu neochotně přijímá úlohu chůvy pro čtveřici politiků, kterým se snad ani nejde zavděčit. Stanoviště Gamma slouží zejména jako výzkumné středisko nejedné mimozemské technologie či zástupců fauny a flory. Jsou zde podrobně zkoumáni i brouci pracovně nazvaní R-75. Ti se poslední dobou objevují na planetách navštívených Převory, lze tedy předpokládat, že je to jejich nová zbraň poté, co se podařilo porazit jejich mor.

R-75 jsou extrémně žraví, nikdo jim očividně nevštípil poučku jste to, co jíte. A tak R-75 konzumují vše ve svém dosahu a doslova se užírají k smrti. Jejich životnost je možno prodloužit jejich držením v izolaci od zdroje potravy. Ovšem v těchto podmínkách se hodně rychle adaptují a stávají se z nich masožravci. Navíc jak se zdá, pokud pokousají člověka, tak do něho nakladou své zárodky, které se zanedlouho vylíhnout a celkem snadno se zmocňují kontroly nad základnou Gamma. SG-1 se skupinou diplomatů je nucena vyrazit směrem k nedaleké výzkumné stanici. Jenže netrvá dlouho a je jasné, že se broukům podařilo uprchnout ze základny a obsazují celou planetu. Přeživší se proto uchylují do nedalekých jeskyní, kde je tvrdé podloží chrání před útoky R-75 z podzemí, v němž se pohybují.

Cameronovi je jasné, že pěšky jim nemají šanci uniknout, proto se s Teal’cem vydává zpět na stanoviště Gamma pro X-302. Jenže než se ke stanovišti dokáží dostat, dochází k autodestrukci. Tak tohle je již opravdu zlé, jakmile ztratí SGC kontakt s Gammou, nebude generál váhat využít protokolu CR-91. Touto dobou již dozajista míří k planetě Odyssea, aby vypustila jedovatý plyn. Kvůli specifické ionosféře neexistuje naděje, že by si v rostoucí populaci brouků všimli lidských známek života. Jedinou šancí je na sebe nějak upozornit. Musí se nějak dostat do zmiňované výzkumné stanice, kde pomocí vysílačky vyšlou zprávu k Odyssee. Nezbývá než doufat, že jí zachytí dřív, než se brouci dostanou příliš blízko. Vibrace s antény je totiž přímo přitahují.

Comments are closed.