Hvězdná brána – Nové poznání (New Ground)

Projekt Carterové na náhodné vytáčení adres hvězdných bran, s nimiž se napoprvé nepodařilo spojit, zřejmě konečně slaví svůj úspěch. Na P2X-416 došlo k aktivaci brány, jíž právě dva místní archeologové vykopali. Iluze vodního kruhu a následný průchod sondy vyvolává zděšení. Tohle popírá veškeré vyznání Bedrosie. Nalezení průchodu dává zapravdu znepřáteleným Optricům. Podle jejich vysvětlení původu života na planetě, je za vším přivedení jejich předků průchodem. Což je naprosto v rozporu s učením Bedrosianů. Pro ně je svatý zásah vyšší bytosti, boha Nefertuma. A nyní ve snaze najít potvrzení této své teorie, jí nechtě vyloučili. S tím se lze jen velice těžko smířit a to potom méně odolní jedinci hledají pomoc u vojenského režimu.

Po navázání kontaktu je rozhodnuto, SG-1 se vydá na tuto planetu navázat kontakt s místními obyvateli. A jelikož průzkumná sonda nikde neodhalila přítomnost ovládacího panelu, bude mnohem bezpečnější, když si sebou vezmou nakadahový reaktor, aby v případě potřeby mohli zadat adresu ručně. Krátce po průchodu se setkávaní s vědcem Nyanem. Ten je informuje o poměrech na jeho planetě. SG-1 se právě stali součástí zuřícího konfliktu mezi dvěma vírami. Daniel, Jack a Samantha tak padají do zajetí vojenského velitele Rigara. Pro něho je nepřípustné si přiznat, že by jeho víra mohla být špatná. Tito vetřelci musí být opričtí špióni, co se tímto trikem snaží rozvrátit morálku Bedrosianů.

Ještěže se podařilo uprchnout alespoň Teal’covi. Ač sám vážně poraněn, je rozhodnut své přátele zachránit. K tomu ale bude potřebovat Nyanovu pomoc. Jeho lid oplývá technologii na regeneraci zraku, jenž ztratil po zásahu zbraně vzdáleně připomínající tu jeho. Navíc byl při tomto souboji poraněn i symbiont, což Teal’covi příliš situaci neusnadňuje. Jako plus lze tak brát vykopání ovládacího panelu. Jeho nalezením se situace poměrně mění. Nyní již při správně načasované akci, bude možné provést bleskový útěk na Zemi. Nyan při osvobozování SG-1 sehrává důležitou roli. Ač příchod cizinců naprosto popřel jeho výzkum, je vědec a jakýkoli postup ve vývoji, bere jako úspěch. A lidé ze Země by neměli platit za zabedněnost místních hodnostářů. Za své obětavé a nezištné snažení dostává Nyan status uprchlíka, což mu krom azylu na Zemi vynáší místo asistenta doktora Jacksona.

Comments are closed.