Hvězdná brána – Osobní záležitosti (Threads)

Vítězství nad replikátory přineslo mnoho změn. Valná většina jaffů je nyní ochotna bojovat a svou svobodu a de facto jediný, kdo by jim v tom mohl ještě zabránit je Anubis. Ten se podle všech informací nyní schovává na Tartaru, kde shromažďuje své zbylé supervojáky. Bra’tac je odhodlán sebrat jaffy a vyrazit dobýt tuto poslední baštu goa’uldů. Avšak na místě mu dochází, jak moc krátkozraké toto rozhodnutí bylo. Zatímco se jaffové pod Bra’tacovým velením zabývali automatickou obranou Tartaru, Anubisova vojska opětovně dobyli Dakaru. V tuto chvíli zřejmě není žádné síly, která by ho dokázala zastavit v použití antického zařízení ke zničení veškerého života. Zásadně odmítat návrh pozemšťanů na zničení zbraně bylo až příliš krátkozraké.

Na Zemi mezitím přivádí Samantha Peta Shanahana do velitelství SGC, aby poznal jejího otce. Ten je od návratu s Dakary nějaký přešlý, jakoby se s ním něco dělo. Vždyť se jeho dcera má zanedlouho vdávat. I když tímto bodem si není příliš jistá ani Samantha. Pete je nadšený z příprav na svatbu, dokonce již zaplatil zálohu za nový společný dům. Ovšem Sam stále vrtá hlavou spoustu pochybností. Ač si to nerada přiznává, stále jí spojuje jisté pouto s Jackem. O svých pocitech by si s ním ráda promluvila, jen kdyby přitom v jeho domě nenarazila na Kerry Johnsonovou ze CIA. Její pochybnosti navíc umocňuje otcův kolaps. Ten již v tuto chvíli nemůže tajit, co ho celu dobu trápí. Selmak umírá a on s ní. Sice se hodlala obětovat, aby ho zachránila, avšak to bylo v tobě, kdy byli replikátoři vážnou hrozbou a oni potřebovali její znalosti. A krátce po použití zbraně na Dakaře Selmak upadla do komatu. Jacob je se svým osudem smířený a lituje jen toho, že svým kolapsem přidělává Sam starosti zrovna touto dobou. Jenže Samantha se již podvědomě dávno rozhodla.

Jackovo tvrdošíjné odmítání uznat Daniela za mrtvého se ukazuje jako opodstatněné. Replikátorka ho sice zabila, ovšem Oma přenesla jeho vědomí do mezistanice. Zde bude mít čas se rozhodnout, zda chce být znovu povznesen. Daniel si tím ale není tak úplně jistý. Vůbec se mu nezamlouvá, jak ostatní antikové jen mlčky přihlíží tomu, jak se Anubis chystá zničit vesmír. Zahubit veškery život, který před tisíci lety stvořili. Pochopit, co povznesení obnáší, se mu krom Omy pokouší tajemný muž, jenž se představuje jako Jim. Pro Daniela je náročné si rozpomenout, v čem byl mezi ním a Omou rozpor, než byl navrácen do svého pozemského těla. Postupem času si ale začíná dávat vše dohromady. Byla to právě Oma, kdo napomohl Anubisovi k povznesení. Ostatní antikové jí potrestali tím, že se musí koukat, co všechno páchá. Ale tomu je potřeba udělat přítrž. Oma by měla přestat jen nečinně přihlížet a jednou provždy svou chybu napravit.

Comments are closed.