Hvězdná brána – Padouchové (Bad Guys)

Ač byl Daniel přesvědčen o naprostém podvrhu Clavus Therresa Infiniatis, tak poslední získané informace ukazují, že by tento antický poklad přeci jen mohl být reálný. S výzkumu Atheny se mu podařilo najít příslušnou adresu, na jejímž místě určení objevila sonda zpřeházené hieroglyfy. To by mohlo značit o nějaké šifře chránící mocné antické zbraně, jež podle legendy byly ukryty těsně před povznesením antiků. Tuhle příležitost si rozhodně SG-1 nehodlá nechat ujít a vydává se to prověřit. Na tuto misi míří bez plukovníka Carterové, která stále ve Washingtonu s prezidentem projednává své zážitky v alternativní realitě. Ve chvíli, kdy SG-1 doráží na místo určení, jim velice rychle začíná docházet, do jaké šlamastiky se dostali. Vůbec nejsou v nějaké pyramidě, nýbrž v muzeu, kde navíc právě probíhá nějaký banket. Cameronův rozkaz zní jasně, okamžitý návrat.

To se ale snadněji řekne, než udělá. Ovládací panel je pouhou atrapou, což sonda nemohla odhalit. V tuto chvíli jsou zde uvězněni. Tedy alespoň na příštích šest hodin, než je bude kontaktovat generál Landry, aby zjistil, proč se neohlásili. Za těchto podmínek bude pro všechny nejlepší se držet v ústraní a nějak tu těch pár hodin vydržel. Tento plán ale hodně rychle bere za své. SG-1 je nejen prozrazena, ale místní obyvatelé je navíc považují za vzbouřence. Danielova snaha objasnit situaci nic neřeší a tým je v muzeu obklíčen zásahovou jednotkou. I když se to může zdát šílené, za daných okolností je pro ně výhodnější si hrát na vzbouřence. Jen tak mohou získat dost času. Musí si ve vyjednávací hře o rukojmí nadiktovat nesplnitelné podmínky a doufat, že se vrchní vyjednávač nerozhodne tvrdě zasáhnout dřív, než získají možnost odchodu.

Proto je tolik důležitá spolupráce vědce Cicerona, kterého kolegové považují za blázna, když věří v teorii možnosti cestovat mezi světy pomocí hvězdné brány. S jeho pomocí se Vala s Cameronem pouštějí do hledání napájecího zdroje mezi troskami ovládacího panelu. V tom jim štěstí příliš nepřeje. Bude zřejmě potřeba improvizovat. Dostatek energie pro zadání zpáteční adresy by jim mohla poskytnout nakadahová bomba, jíž nevědomky místní vystavují jako exponát. Ale cesty domů rozhodně nebudou nikterak snadné a SG-1 se bude muset vypořádat s nočním hlídačem i nástrahami nebezpečného vyjednávání v politicky rozbouřené době. Dostat se z této šlamastiky si bude žádat notnou dávku štěstí a nejspíše i zdrženlivosti místních, kteří rozhodně nestojí o žádné změny. To raději hodlají bránu zakopat, než by dovolili někomu zvenčí se motat do svých záležitostí.

Comments are closed.