Hvězdná brána – Svědek minulosti (Memento)

Prométheus je zaparkován na oběžné dráze Země a jeho velitel plukovník Ronson neustále provádí jedno cvičení za druhým. Hodlá mít svou posádku dokonale připravenou, před nadcházejícím zkušebním letem. Toho se účastní i tým SG-1, aby vyhodnotil připravenost bojeschopnosti lodě. O’Neilla již přímo irituje neustálé houkání poplašné sirény a rád by si o tom s Ronsonem promluvil. To ale bude muset chvíli počkat, jelikož se Prometheus chystá ke skoku do hyperprostoru. Po jeho provedení si již mohou oba plukovníci v klidu vyřešit své problémy. Ty jsou však úplnou malicherností proti tomu, co je oba právě čeká. Z nějakého nečekaného důvodu došlo k výpadku hyperpohonu. Carterové se daří nakonec odhalit i příčinu. Buffer odpovídající za vyrovnávání nestability v nakuadriovém reaktoru vyhořel.

A bez něj nemohou vstoupit do hyper prostoru. Prometheus zůstal uvězněn ve vzdálené galaxii bez možnosti návratu. Jako nejpřijatelnější řešení připadá Jonasovi nedaleká planeta P3X-744. Sice se s ní SGC nepodařilo navázat spojení, ale podle kartuše se na ní nachází hvězdná brána. Musí tedy doufat, že je jen zakopaná. Jinou možnost ani nemají. Cesta domů konvenčním způsobem jim je zapovězená. Musí zariskovat a přiskočit k planetě i s nestabilní nakuadrií. To ale způsobuje přetížení reaktoru, který je potřeba odhodit. Výbuch značně poškozuje lodní systémy. Výbuch na oběžné dráze planety je však také považován za akt nepřátelství a na jejich pozici míří několik raket. A bez funkčních zbraní i štítů jsou naprosto bezradní. V tuto chvíle je může zachránit jen zázrak. Snad se tedy O’Neillovi podaří místní obyvatelstvo přesvědčit o dobrých úmyslech a odvrátit katastrofu.

Prometheus nakonec přistává na planetě, kde jej čeká vojenské přivítání ministra obrany Kalfase. Ten s příchodu cizáků není příliš nadšený a vidí v nich vojenskou hrozbu. To Ashwan v příchodu předků vidí spíše požehnání. Společná spolupráce by mohla být prospěšná pro obě strany. Pokud by se pozemšťanům podařilo najít hvězdnou bránu, znamenalo by to pro lid Tagree velký pokrok. Hledání však není nikterak snadné. Historie planety samá nanejvýš tři sta let do minulosti. Před touto dobou vládla na Tagrii doba temna, na níž se rozhodli předkové zapomenout a zničili vše, co s minulostí souviselo. Archivy jsou tedy poměrně k ničemu a jediným vodítkem se stává matematik zdejší univerzity Solamon. Ten nashromáždil spoustu starobylých artefaktů, které Jonase s Teal’cem přivádějí do pouště, kde nakonec vykopávají hvězdnou bránu. To ale Kalfas nehodlá připustit, je odhodlán jí vojenský obsadit. V tuto chvíli existuje na celé planetě jediná palebná síla, co se jeho armádě dokáže vyrovnat. Prometheus je poslední šancí Ashwana zamezit Kalfasově politickému vzestupu.

Comments are closed.