Hvězdná brána – Velká cesta (Meridian)

SG-1 se vrací neplánovaně na základnu s nepříliš dobrými vyhlídkami. Daniel byl zasažen vysokou dávkou radiace a jeho stav bude velice brzy na kritické hodnotě. Dá se říci, že má již jen několik hodin života. Při takto vysoké dávce se bude jeho stav radikálně zhoršovat. Při snaze se dozvědět důvod jeho zasažení přichází tým s hodně podivným nařčením. Oni u incidentu nebyli, takže musí věřit, jen tomu, co jim řekli. A podle tvrzení kelownanů se Daniel pokusil sabotovat jejich výzkum. Vůbec se mu nezamlouval jeho vojenský účel a tak se podle všeho experimentální zbraň postavenou na nakuadrii pokusil zničit. To je něco, čemu O’Neill odmítá uvěřit. Ať se v tom výzkumném institutu stalo cokoliv, dozajista to nemělo s Danielem nic společného.

Jenže získání nakuadrie je v tomto případě nejspíše důležitější, než Danielova pověst. Velení rozhodlo a generál Hammond musel napsat omluvný dopis kelownské vládě. Předáním je osobně pověřen Jack, který při své cestě naráží na Jonase Quinna, velice schopného vědce, s nímž byl Daniel v úzkém kontaktu. Quinnovi hodně brzy dochází, jak moc měl Daniel pravdu. Ve chvíli, kdy své vládě říká pravdu o nehodě v laboratoři, tak jediná její starost byla, kdy bude možné potenciál nové zbraně otestovat v praxi. Quinn plukovníkovi přiznává, jak byl odhalen skutečný potenciál jejich zbraně.Ten se ukázal až při nehodě, která málem skončila katastrofou. Nebýt obětavého zásahu Daniela, bylo celé jejich město srovnáno se zemí. A místo toho, aby ho oslavovali jako hrdinu, popírají svou vinu. Pro Quinna je to neakceptovatelné, krade vzorek nakuadrie a odchází na Zemi.

Zde Daniel bojuje se zhoršujícím se stavem. Jak mu doktorka Fraiserová prognostikovala, nemoc s ozáření postupuje velice rychle. Daniel je již smířen se smrtí. Ovšem stále tu má ještě možnost volby. Jeho hrdinský čin nezůstal bez povšimnutí Omy Desaly, jenž nyní dokončuje Danielův výcvik. Danielova mysl je připravena přejít do vyššího stádia bytí, jen se musí smířit sám se sebou. Za svůj život vykonal spousty skutků. Některé vyhrál, jiné zkrátka nebyly v jeho silách. A to by si měl nyní uvědomit. Není až tolik podstatné, kam jeho činy dospěly, jako to kolik energie do nich vložil a jak moc jimi ovlivnil lidi ve svém okolí. Začít si vážit sebe sama je cesta k povznesení. A na této úrovni bytí může vykonat mnoho užitečného, stačí jen překročit práh smrti.

Comments are closed.