Hvězdná brána – Narušená síť (Off the Grid)

V galaxii se na trhu začíná objevovat dost nebezpečná odrůda kukuřice. Kassa je však vysoce návyková a stačí, aby se někde nedostávalo dost této plodiny a lidé se začínají chovat jak utržení ze řetězu. SG-1 proto dostává za úkol prověřit, zda se nejedná o nějaký další úskok Oriů. V utajení se tedy vydávají na planetu, odkud se podle jejich informátora Kassa šíří na trhy. Zde narážení na farmáře pěstujícího kassu. Jak se zdá v tomhle jsou Převorové naprosto nevinně, tohle je práce Luciánské aliance. Cameron i navzdory rozkazu se nevměšovat si domlouvá schůzku s Worrelem, vůdcem místní frakce. Od něho by rád získal kontakt na někoho výše postaveného, avšak jeho snaha se domluvit na obchodu se velice záhy obrací v rychlý úprk. Ten dost nešetrně narušuje nečekané zmizení hvězdné brány a následně i ovládacího panelu. Celá SG-1 zůstává uvězněna na planetě a padá do zajetí.

Když se Mitchell zavčasu neohlásil s hlášením, snaží se generál Landry spojit s bránou. Jenže sedmý symbol nechce zapadnout, což později osvětlují Tok’rové. Někdo v dané lokalitě krade brány. Generál proto k planetě posílá Odysseu, aby jeho tým vyzvedla. Toto rozhodnutí se zdá být hodně šťastné, jelikož Worrick podezřívá SG-1 s odcizení brány a je odhodlán z nich potřebnou informaci dostat za každou cenu. Ve chvíli kdy mu přeci jen dochází, že mu nejspíše nemohou pomoci, hodlá je popravit. V tuto chvíli se naštěstí na oběžnou dráhu planety dostává Odyssea, na jejíž palubu jsou všichni transportováni. Touto dobou má již Landry podezření, kdo by mohl za zmizením několika bran stát. Míří proto do oblasti 51, aby si promluvil s Nerusem. Ten mu za úplatu prozrazuje Baalův velkolepý projekt obnovení svého impéria. Hodlá vytvořit izolovanou síť bran mezi světy, jímž bude vládnout.

Tomu se musí zabránit. Nerus je propuštěn, avšak ještě předtím je mu lstí implantováno sledovací zařízení. Nerus dovádí Odysseu k Baalově mateřské lodi, jíž navíc nevědomky infikuje virem. Odysea se tak může naprosto nepozorovaně přiblížit a transportovat SG-1 na palubu. Nyní bude stačit označit všechny brány a zmizet, než si Baal čehokoliv všimne. Ale to zřejmě nebude až tak snadné, jelikož Baalovu pozici se podařilo odhalit i flotile Luciánské aliance. Překvapený Baal je nucen se dát do předem ztraceného boje. Nefunkční zbraně i hyperpohon jej značně znevýhodňují. Avšak zvednuté štíty na jeho lodi uzavírají SG-1. V tuto chvíli je nutné přijít s náhradním řešením. Čekat na oslabení štítů nemohou, pomalu jim dochází náboje a útoky jaffů neslábnou. Zřejmě nejlepší únikovou cestou bude v tuto chvíli jedna z mnoha ukořistěných bran.

Comments are closed.