Hvězdná brána – Nemesis (Nemesis)

Po všech těch nebezpečných misích nakonec Jacksona zradilo slepé střevo. Celý tým SG-1 je tak alespoň na týden vyřazen s aktivní činnosti a může si užít zaslouženou dovolenou. Teal’c se rozhodl tuto příležitost využít k návštěvě své rodiny, Carterová se pouští do důkladnějšího zkoumání nakadahového reaktoru a Jack hledá někoho, s kým by vyrazil na ryby. Jenže o týden nerušeného rybaření zřejmě stojí opravdu jen on. Dříve než však dokáže živě vyobrazit, jaké kousky na jeho místě lze chytit, ocitá se na palubě Asgardské lodi. Tentokrát je ale něco špatně. Po palubách se pohybují podivní mechaničtí pavouci a Thor ho unaveným hlasem naviguje k zapadlé kajutě v ústraní lodi.

Thorův zdravotní stav je kritický, avšak na to, aby O’Neillovi osvětlil situaci má ještě sil dost. Během bojových manévrů byla jeho loď obsazena replikátory, kteří využili znalostí počítače k nabrání směru na Zemi. I přes všechny snahy je zastavit se dostali až sem. On již nemá sílu ani nápady, jak tuto hrozbu odvrátit, proto sem přenesl jeho, čímž ho společně se vším kolem odsoudil ke smrti. Loď je v tuto chvíli pastí, s níž neexistuje úniku. To nic nemění na tom, že je potřeba jednat. O’Neill žádá generála Hammonda o výbušniny. S jejich pomocí odvrátí případnou invazi, bez toho, aniž by ohrozil kohokoliv dalšího. Jenže Carterová s Teal’cem nehodlají zůstat stranou a přenášejí se na Thorovu loď společně se zásobami. A zřejmě to byl správný krok. Plukovníkův plán je kvůli vnitřní konstrukci Asgardských lodí předem odsouzen k zániku.

Pokud chtějí uspět, musí přijít s něčím mnohem rafinovanějším. Zřejmě bude potřeba vyčkat do okamžiku, kdy se replikátoři rozhodnou o sestup do atmosféry. Pokud v ten okamžik sabotují sestupové trysky, dojde k neřízenému pádu, při němž celá loď a vše na ní shoří v atmosféře. Ač to nikoho doposud nenapadlo, je i cesta, jak se dostat pryč s lodi. Vždyť jsou na oběžné dráze Země. Mohou tedy transportním paprskem přenést bránu a odejít s její pomocí. Na nějaké velké zahálení však již není čas. Replikátoři již strávili většinu lodi a chystají se najít si novou potravu na Zemi. A snaha SG-1 jim v tom zabránit se jim opravdu vůbec nelíbí.

Hvězdná brána – Křišťálová lebka (Crystal Skull)

Sonda vyslána na P7X-377 odhaluje neuvěřitelnou stavbu. Přes tisíc metrů vysoká pyramida mayského původu je zkrátka naprosto famózní. Navíc něco v jejím nitru dokáže zpomalovat neutrina. To by mohlo být převratné pro chápání současné fyziky. Zatímco Carterovou nepřestávají překvapovat výsledky dodávané sondou, Danielovu pozornost upoutává křišťálová lebka na kamenném podstavci. Přesně takovou našel jeho dědeček v roce 1971 při vykopávkách v Belize. To byl počátek konce jeho vědecké kariéry, odborné kruhy nikdy nepřijali jeho tvrzení, že lebka, jíž našel je něco jako teleport. Že ho přenesla do ohromné jeskyně, kde ho kontaktovali obři. Ale jak se zdá, na Nickově příběhu by mohlo alespoň něco být. Je tedy záhodno provést alespoň standardní průzkumnou misi.

Ta je ale potřeba kvůli zvýšené radiaci omezit na několika minutoví průzkum. Není tedy příliš času na průzkum obří jeskyně, v jejímž středu stojí podstavec s lebkou. V okamžiku, kdy se jí Daniel zahledí do očí, začíná docházet k razantnímu zvýšení radiace. Daniel je navíc obklopen jistým energetickým polem. Na to Teal’c reaguje výstřelem zat’nik’atelu. Avšak příliš pozdě, po doktoru Jacksonovi jakoby se slehla zem. Navíc prudce rostoucí hodnoty radiace nutí zbytek týmu k unáhlenému návratu do SGC. Jelikož Teal’covi s vyrovnáváním následků ozářená pomáhá jeho symbiont, je rozhodnut se na planetu vrátit a přinést křišťálovou lebku. Jejím zkoumáním by se jim snad mohlo podařit zjistit, kam se poděl jejich přítel.

Jenže dr. Rothman si s lebkou naprosto neví rady. Podle jeho tvrzení tu mají jen těžítko, žádné teleportace či něčeho obdobného není schopná. V tuto chvíli je zřejmě jediný člověk, který ví, jak lebka funguje Danielův dědeček. Je však otázkou, zda jim bude schopen pomoci. Nick Ballard prožil posledních dvacet let v psychiatrickém zařízení, jeho posedlost lebkou se podepsala na jeho zdraví. Jenže v tuto chvíli nemají co ztratit. Jen s jeho pomocí, mohou pochopit, že se Daniel v tuto chvíli nachází v jiné dimenzi. A způsob, jak jej vrátit do našeho světa je velice snadný, musí nechat lebku dokončit to, co započala. Nepřítel mého nepřítele, je můj přítel. Tak tato věta vystihuje rasu, o níž mluvil Nick. Je to vysvětlení, proč při návratu nebyl do jiné dimenze přenesen i Teal’c. Díky Nickovi se daří Zemi navázat důležité spojenectví a Nick konečně završuje svou pouť za odhalením tajemství křišťálové lebky.

Hvězdná brána – Mateřský instinkt (Maternal Instinct)

Po nečekané aktivaci brány přichází Bra’tac se svým vážně zraněným novým žákem. Pro Teal’ca nemá příliš dobré zprávy. Apophis se zmocnil Sokarovi mocné armády a nyní si upevňuje své ztracené pozice. Jeho cílem se stal i Chulak, přes který se přehnaly jeho jaffové jak velká voda a zničili jakýkoliv náznak odporu. Bra’tac měl poměrně namále a jen s velkým štěstím se mu podařilo uprchnout. Jediným důvodem, proč by Apophis vyslal tak mohutná vojska na devastaci nějaké planety je něco opravdu cenného. On na Chulacku hledal Harsesise, svého syna, jehož hodlá použít jako hostitele. Ale toho Amaunet ukryla na bájně planetě Kheb. A až Bra’tac jim konečně zřejmě poskytne vodítko k nalezení této planety.

Mezi jaffy je tato legenda zakázána, avšak Bra’tacův otec mu jí hrozně rád vyprávěl. V tuto chvíli bylo zaseto semínko pochybností, proč by se opravdový bůh tak moc bál nějakého místa? Natolik, že by jej vyřadili ze seznamu na kartuších. SGC má naštěstí ale i jiný zdroj adres. V době, kdy měl O’Neill v hlavě vědomosti antiků zadal do počítače i adresu brány, která odpovídá legendám. Není na co čekat, SG-1 podpořená zálohou SG-2 se musí na Kheb dostat dříve, než Apophis. Ten je dost šílený na to, aby na tuto planetu vyslal jednu ze svých lodí. Krátce po příchodu dostávají zapravdu. Již před nimi na Kheb dorazila skupina jaffů. Ty nějaká neznámá zbraň seškvařila poté, co zabili ženu starající se o dítě. Stopy týmu tedy vedou k bájnému chrámu, jenž by měl být cestou na druhou stranu.

V chrámu se Daniel seznamuje s mnichem, který ho učí pochopit propojení s Omou Desalou. Pokud se dokáže oprostit od své omezené mysli, dokáže téměř cokoliv. Není pro něho problém ovládat živly i manipulovat s předměty. Ovšem na nějaké zdlouhavé mystické učení není čas. K planetě dorazila Apophisova armáda. A proti dvěma tisícům jaffů je SG-1 naprosto bezbranná. I když budou klást odpor, nemají šanci chrám ubránit. V tuto chvíli se Daniel setkává s bytostí, jíž mnich nazývá Oma Desala. Ta se mu celou dobu snažila ukázat, kde bude Harsesis ve skutečném bezpečí. Jen s ní se nemusí bát žádného nebezpečí. Pro tuto mimozemšťanku ovládající sílu přírody není jaffská armáda žádnou výzvou. Stačí pouhá síla blesku, aby zlomila veškerý odpor. Pro Harsesise bude opravdu nejlepší, když ho nechají s ní odejít na bezpečné místo.

Hvězdná brána – Nové poznání (New Ground)

Projekt Carterové na náhodné vytáčení adres hvězdných bran, s nimiž se napoprvé nepodařilo spojit, zřejmě konečně slaví svůj úspěch. Na P2X-416 došlo k aktivaci brány, jíž právě dva místní archeologové vykopali. Iluze vodního kruhu a následný průchod sondy vyvolává zděšení. Tohle popírá veškeré vyznání Bedrosie. Nalezení průchodu dává zapravdu znepřáteleným Optricům. Podle jejich vysvětlení původu života na planetě, je za vším přivedení jejich předků průchodem. Což je naprosto v rozporu s učením Bedrosianů. Pro ně je svatý zásah vyšší bytosti, boha Nefertuma. A nyní ve snaze najít potvrzení této své teorie, jí nechtě vyloučili. S tím se lze jen velice těžko smířit a to potom méně odolní jedinci hledají pomoc u vojenského režimu.

Po navázání kontaktu je rozhodnuto, SG-1 se vydá na tuto planetu navázat kontakt s místními obyvateli. A jelikož průzkumná sonda nikde neodhalila přítomnost ovládacího panelu, bude mnohem bezpečnější, když si sebou vezmou nakadahový reaktor, aby v případě potřeby mohli zadat adresu ručně. Krátce po průchodu se setkávaní s vědcem Nyanem. Ten je informuje o poměrech na jeho planetě. SG-1 se právě stali součástí zuřícího konfliktu mezi dvěma vírami. Daniel, Jack a Samantha tak padají do zajetí vojenského velitele Rigara. Pro něho je nepřípustné si přiznat, že by jeho víra mohla být špatná. Tito vetřelci musí být opričtí špióni, co se tímto trikem snaží rozvrátit morálku Bedrosianů.

Ještěže se podařilo uprchnout alespoň Teal’covi. Ač sám vážně poraněn, je rozhodnut své přátele zachránit. K tomu ale bude potřebovat Nyanovu pomoc. Jeho lid oplývá technologii na regeneraci zraku, jenž ztratil po zásahu zbraně vzdáleně připomínající tu jeho. Navíc byl při tomto souboji poraněn i symbiont, což Teal’covi příliš situaci neusnadňuje. Jako plus lze tak brát vykopání ovládacího panelu. Jeho nalezením se situace poměrně mění. Nyní již při správně načasované akci, bude možné provést bleskový útěk na Zemi. Nyan při osvobozování SG-1 sehrává důležitou roli. Ač příchod cizinců naprosto popřel jeho výzkum, je vědec a jakýkoli postup ve vývoji, bere jako úspěch. A lidé ze Země by neměli platit za zabedněnost místních hodnostářů. Za své obětavé a nezištné snažení dostává Nyan status uprchlíka, což mu krom azylu na Zemi vynáší místo asistenta doktora Jacksona.

Hvězdná brána – Odstíny šedi (Shades of Gray)

Snaha uzavřít výměnu technologii s Tollanci vychází i tentokrát naprosto naprázdno. Znechucený jack je proto rozhodnut si domů odnést alespoň něco. U východu z budovy tedy krade zařízení, jenž tak dokonale dokázalo deaktivovat jejich zbraně. Generál Hammond je získanou technologii nadšen, avšak jen do okamžiku, kdy zjišťuje pravdu. Kvůli dobrým diplomatickým stykům si nemohou takováto faux pas dovolit. Za tento prohřešek by navíc mohl být O’Neill postaven před vojenský soud. Avšak generál Hammond je ochoten přivřít oko a nabídnout mu alternativní řešení. Pokud přijme odchod do předčasného důchodu, tak tuto nepříjemnost nějak vyřeší bez dalších postihů. Se zřetelně ublíženého Jacka se tak stává důchodce.

Podle všeho za změnou jeho chování je zamítnutí podpůrného programu. V něm bylo počítáno s druhou vojenskou základnou umístěnou mimo Zemi, jíž měl velet právě O’Neill. Jenže Pentagon tento návrh smetl ze stolu a v tuto chvíli se u Jacka začali projevovat změny v chování. Daniel je o to raději, když může Jackův dům opustit, jejich léta budované přátelství zřejmě nemělo příliš hluboké základy. To se dá říci i o plukovníku Maybournovi, jenž se dost nečekaně u Jacka objevuje. Poslední hlášení s SGC ho velice zaujala. Přeci jen, kdy jindy se mu poštěstí moci svému rivalovi pogratulovat k odchodu do důchodu a nabídnout mu možnost pracovat pro něho. Podle všeho, zabavením druhé brány, tajný projekt jedné z odnoží NID neskončil a vesele pokračuje dál s utajovaného místa v galaxii. A O’Neill by byl přímo ideálním velícím důstojníkem této jednotky.

Pod záminkou odchodu na Edoru se Jack dostává až do velitelství rebelů. Ti mají k dispozici to nejmodernější možné vybavení pro analýzu odcizených předmětů a ty menší dokonce propašovávají přes svůj kontakt na Zemi. Na Jacka téměř okamžitě čeká možnost si svůj nový tým vyzkoušet v praxi. Sehraní profesionálové se k artefaktu Asgardského původu dostávají bez sebemenšího odporu. Tak teď již jen předat předmět dál a pustit se do dalšího bádání. V tuto chvíli však začínají jednotlivé nashromážděné artefakty mizet. Na oběžné dráze je vypátrala Asgardská loď a hned co si vezmou zpět své věci, začnou brát i lidi. Tedy pokud všichni neprojdou zpět na Zemi, kde na ně již čeká uvítací výbor s želízky. A těm se nevyhne ani plukovník Makepeace, jakožto zrádce ve vlastních řadách.