Hvězdná brána – Exodus (Exodus)

Nad Vorashem se nečekaně zjevuje mateřská loď. Tanith je naprosto zaskočen, když se do tunelů kruhy přenáší SG-1. Jako jediný neměl sebemenší tušení, že rada tok’rů požádala své pozemské spojence s pomocí přesunu základny. Konečně se jim podařilo získat možnost kompletního přesunu na strategicky výhodnou planetu, kam si mohou přesunout hvězdnou bránu. Ale než začnou svoji novou základnu budovat, musí vyřešit jednu maličkost. Tanith se jim výtečně osvědčil při předávání falešných informací Apophisovi, ale nemohou riskovat, že by mohl odhalit polohu nového místa určení. V tuto chvíli jeho cesta končí. Tanith bude odstraněn z hostitele a zanechán svému osudu na této planetě.

Zatímco jsou přípravy na odchod v plném proudu, Tanithovi se daří uprchnout z vězení. To si bere hodně osobně zejména Teal’c, vidět Tanitha zemřít je pro něho věcí jaffské msty. On zabil jeho milovanou Shan’auc, za což musí zaplatit. Netrvá dlouho a jeden s agentů tok’rů posílá varovnou zprávu, Apophis zná polohu jejich základny a je na cestě. Není času nazbyt. Akorád se mění plán. Tok’rové opustí Vorash bránou. SG-1 s Jacobem zůstanou v soustavě, aby připravili Apophisovi pořádné překvapení. Tato příležitost se již nikdy nebude opakovat. Apophis se svojí flotilou bude na oběžné dráze planety. Stačí tedy destabilizovat slunce, jenž při své mohutné explozi jednou provždy smete tohoto goa’ulda.

Plán je poměrně snadný. Použijí hvězdnou bránu ke spojení s P3W-45, planetou, jíž již nějakou dobu pohlcuje černá díra. Když takto aktivovanou bránu vypustí do slunce, dojde k nasátí jeho části, čímž se naruší rovnováha pochodů a dojde k jeho zhroucení v supernovu. Jen kdyby alespoň jednou něco šlo hladce. Na loď SG-1 útočí goa’uldský bombardér, který tu zřejmě již nějakou dobu vyčkával na pokyn Tanithse. To v Teal’covi opětovně probouzí jeho touhu po pomstě a nehledě na nebezpečí se pouští do pronásledování bombardéru mířícího na Vorash. Při snaze ho sestřelit padá k zemi i jeho letoun. Teal’c se tak s O’Neillem ocitá na planetě, jíž během několika minut rozdrtí mohutná exploze slunce. Tak při téhle záchraně bude potřeba hodně velkého štěstí, jelikož Apophisova flotila předčasně dorazila k planetě.

Hvězdná brána – V dvojím ohrožení (Double Jeopardy)

Na SG-1 čeká po průchodu bránou hodně nepříjemné překvapení. Během okamžiku jsou obklíčeni junskými bojovníky vedenými jaffou. Ten se dožaduje prozrazení, kdo jsou. Ovšem tým se tentokrát nemusí vůbec představovat. Vůdce Junů zná SG-1 z jejich první návštěvy planety. To oni podnítili vzpouru proti jaffům Heru’ura a přesvědčili je, aby zakopali svou bránu. Nyní za svoji drzost zaplatí. Kdyby jim neslibovali svobodu, nemuseli být dnes v takové situaci. Chronos k planetě přiletěl ve své lodi a prohlásil jí za svou državu. Ještěže pro něho nyní mají cenný dar. Zajatá SG-1 ho dozajista velice potěší. V nastalém zmatku se sice podařilo O’Neillovi uprchnout, ale i tak mají pro svého boha tři zajatce.

A pohled na SG-1 klečící na kolenou Chronose opravdu těší. Konečně se dočká své odplaty. Když se s nimi naposledy viděl během uzavírání mírové smlouvy, sliboval jim krutou smrt, pokud je chytne. A nyní nastal jeho čas. Přizvává si k sobě Dariana, aby prokázal svou oddanost popravením jednoho ze zajatců. Do oka mu padá Daniel Jackson, jemuž po zásahu tyčovou zbraní upadává hlava. Pohled na bezvládné tělo vyvolává zděšení. Chronos naprosto netušil, že by před sebou mohl mít někoho jiného, než člověka. Ale zde leží nějaký vysoce vyspělý robot. Zděšení Chronose vyvolává v Darianovi pochybnosti. Opravdový bůh přeci ví všechno, jenže to co se stalo, ho překvapilo snad více, než kohokoliv jiného. Darian je proto rozhodnut pomoci O’Neillovi osvobodit jeho přátele. To ale sami nedokáží, potřebují pomoc.

O tu přichází na Zemi požádat Harlan. Jeho svěřenci podlehli pouze poznávat vesmír a neuposlechli nařízení zakopat bránu. K jejich výletům na jiné planety jim pomáhá přenosný zdroj energie, který jeho Carterová sestrojila. Ale i ten potřebuje po 48 hodinách dobíjet a tato doba již skoro uplynula. Při cestě na P3X-729 se muselo něco stát. Generál Hammond i přes počáteční nevoli nakonec dává SG-1 zelenou. Cílem mise je zejména pomoci místním obyvatelům od nadvlády Chronose. Záchrana dvojníků je až druhořadým úkolem. I když oba tyto úkoly jdou naprosto jednoduše spojit dohromady. S pomocí svých dvojníků se jim může podařit proniknout na mateřskou loď a jednou provždy dokázat junům, že Chronos není žádný bůh.

Hvězdná brána – Entita (Entity)

Připravovaný průzkum na P9C-372 sebou přináší trochu vzrušení. Tato planeta pochází z archivu Antiků a nelze tedy předpokládat, s čím se na druhé straně brány mohou setkat. Vyslaná sonda okamžitě začíná přenášet snímky naprosto neznámé architektury. Takovou nikdy neviděl ani doktor Jackson, ani Teal’c. Velice záhy však dochází k něčemu mnohem podivnějšímu. Sonda se vznáší do vzduchu a je přitahována k jedné ze staveb. V tuto chvíli nad ní již nemají v SGC kontrolu. Náhle ztrácejí i obraz a jediné, co by vykazovalo stálou aktivitu sondy je jistý signál, který se její pomocí začíná přenášet. Daniel je přesvědčen, že se jedná o formu komunikace, kterou akorát jejich přístroje nejsou schopny rozluštit. To Samantha je mnohem opatrnější, nyní by neškodilo raději bránu odpojit a pokusit se analyzovat, co se stalo.

A jak se zdá jistá míra podezíravosti je na místě. Velín začíná být zaplavován elektrickými výboji, pod jejichž napětím kolabuje jeden počítač za druhým. Plukovník tedy přistupuje k nouzovému odpojení. V tuto chvíli je potřeba začít sčítat škody a snažit se zjistit, co se vůbec stalo. Ať byl ten cizí signál cokoliv, stále je zde. Velice sofistikovaný počítačový software se usadil v počítačích základny. Neustále se učí a dokonce se snaží komunikovat. K tomu dodává generál Hammond jediné, je potřeba tu věc dostat ze systému, aby bylo možné plně obnovit funkci hvězdné brány a zejména potom iris. K tomu bude ale potřeba kompletně reinstalovat veškeré počítače, aby byla naprostá jistota likvidace této entity. Avšak jak se velice brzy ukazuje, tento software dokáže předčit jakékoliv představy.

Když mu odřízli přístup od počítačů, dokázal se nahrát do jedné ze sond, kde nejenže přežil, ale dokázal si postavit i vlastní počítač. Konstrukce ve skladu sond by jednoho vyděsila. Jack proto neváhá s použitím výbušnin. Samantha tento okamžik však bere spíše jako možnost navázat kontakt. Připravené komunikační rozhraní by snaze o komunikaci přímo nasvědčovalo. Jen by nesmělo dojít k nečekanému propojení. Entita potřebuje paměť pro svou expanzi. A lidský mozek je pro její účely více než vhodný. Navíc jí to zaručí i přežití. Tělu Samanthy Carterové by přeci nijak neublížili. Na doktorku Fraiserovou tak čeká nelehký úkol. Aniž by si byla vůbec jistá, zda osobnost Samanthy ještě žije, musí najít způsob, jak odstranit cizí entitu a zachránit jí.

Hvězdná brána – Zázračné dítě (Prodigy)

Velitelství SGC nečekaně navštěvuje generál Michael E. Ryan, náčelník štábu letectva, aby se osobně ujistil o postupu průzkumu na M4C-862. Tato planeta je měsícem plynného obra, na níž by rád vybudoval výzkumnou stanici. A jelikož je Daniel mimo Zemi s SG-11 a na Carterovou čeká přednáška na vojenské akademii, je odeslán zbytek SG-1 na tuto planetu dohlížet na partu vědců. Ti jsou až příliš horliví a nemají příliš pochopení pro obezřetnost. Více…

Hvězdná brána – Světlo (The Light)

Když se SG-5 podařilo na P4X-347 najít velice zachovalý palác, v jehož středu se nachází místnost s fascinujícím holografickým světlem, ani nemohli tušit, jak moc to ovlivní jejich životy. Daniel se vydal na tuto planetu zkoumat neznámí goa’uldský dialekt a s jedním z překladů poslal do SGC poručíka Babera. Ten se nyní po dvou dnech strávených na Zemi vrací zpět. Palác by si ráda prohlédla i Carterové, což pro Jacka znamená prohranou vsázku. Více…