Hvězdná brána – Proměna (Metamorphosis)

Do SGC se neplánovaně vrací ruský tým plukovníka Ivanova. Ten sebou přivedl muže jménem Alebran, jenž žádá o pomoc. Na jeho lidu provádí pokusy Nirrti. Zpočátku si mysleli, že jim pomáhá, ale když mu došlo, co se děje, byl vykázán. Celá jejich vesnice byla vyhlazena. Nirrty je nějak vnitřně změnila. Alebran nyní trpí silnými bolestmi a moc dobře si uvědomuje, že mu došel čas. Žádá však o pomoc pro svůj lid, než se jeho tělo rozpadá na buněčné úrovni. Jak se zná, Nirrti se nevzdala své myšlenky vytvořit hok’tara. A od posledního setkání se jí nějak podařilo ovládnout stroj na manipulaci s DNA. Nic s toho by se nestalo, kdyby jí nenechali odejít. SGC je svým způsobem odpovědná a měla by zasáhnout.

SG-1 se s ruským týmem vrací na planetu, aby Nirrty zajali. Má jen několik věrných jaffů, takže by to snad neměl být až takový problém. Nirrty však ve své pevnosti zrovna není. SG-1 zde naráží jen na několik vesničanů, kteří prošli nejednou mutací. Ty jsou nestálé, takže musí pravidelně absolvovat léčebnou kůru v antickém zařízení. To je příliš složité na to aby jej Carterová dokázala během jediného dne pochopit. Musí Nirrty zajmout živou, aby těmto lidem pomohla. To je ale v rozporu s Jackovým podvědomým, čehož si vzápětí všímá Eggar. Nirrtiiny experimenty očividně postoupili dál, než by bylo zdrávo. Eggar disponuje telepatií, Wodan prozměnu telekinezí a bůh ví, jaké vlastnosti mají ostatní vesničané. Proti takovýmto protivníkům nelze bojovat. Vždyť jim Wodan vytrhne zbraně jen pouhou myšlenkou. SG-1 je naprosto bezbranná a končí v šatlavě.

Potěšená Nirrty je odhodlána nové zajatce použít k dalšímu experimentování. Jako první účinky přístroje okusí plukovník Ivanov. Následuje Samantha s Quinnem. Jonasově DNA několik tisíc let odlišného vývoje hodně prospělo. Nirrty v něm vidí velký potenciál, mohl by být nejmocnějším člověkem ve vesmíru. Spolčit se s Nirrty je ale pro Jonase naprosto nepřijatelné. To raději zemře s přáteli. Ivanov již své proměně podlehl a Sam je tomu velice blízko. Jediným způsobem, jak jí ještě zachránit je přimět Eggara nakouknout Nirrty do hlavy. Když uvidí její temné záměry, pochopí, že jim opravdu přišli pomoci.

Comments are closed.