Hvězdná brána – Dovolená (Holiday)

SG-1 přichází do prostor plných technických vymožeností. První obava je, zda se nejedná o nějaké goa´uldé sídlo, avšak Teal’c tuto technologii nepoznává. Tým zde naráží i na vetchého starce, jenž zřejmě trpí i stařeckou demencí, jelikož dost nepochopitelně se jim představuje jako Daniel Jackson. Jenže v chování starce je předem připravený plán, hodlá pomocí jednoho ze svých přístrojů přenést svou mysl do těla Daniela. To se mu také daří a krátce po přenosu stařec vyčerpáním upadá do bezvědomí. Plukovník proto nařizuje okamžitý návrat, kde bude moci dostat veškerou lékařskou péči. Starcova spolupráce by pro všechny mohla být velice přínosná. Machello byl obávaným protivníkem goa´uldů, který vyvinul nejednu účinnou zbraň nabízející možnost efektivní obrany.

Jenže Machello má úplně jiné plány. V těle doktora Jacksona hodlá objevovat krásy tohoto světa. Za průvodce mu je bezdomovec, pro něhož je Machello tak trochu podivín. Chová se naprosto odlišně, než všichni ostatní a dokonce je ochotný jít hodovat s tím, že zaplatí. Během ochutnávání toho nejlepšího, co může bufet nabídnout se Machello svěřuje se svým životním příběhem. Strávil celý život bojem, což by chtěl nyní změnit. Mezitím k sobě přichází Daniel, jemuž se nakonec hodně obtížně daří ostatní přesvědčit o své identitě. SG-1 se tedy vrací do Machellova domova, aby přinesli přístroj na prohazování myslí do velitelství SGC. I přes veškerou opatrnost dochází k jeho aktivaci, při níž si prohazuje tělo plukovník s Teal’cem. Carterová v tom vidí výhodu, bude moci s přístrojem experimentovat, než najdou Machella.

O’Neill však její nadšení nesdílí, jaffský život sebou přináší spoustu nástrah a navíc se mu Teal’c snaží oholit hlavu. Je potřeba urychleně najít způsob, jak vše vrátit do normálu. Danielovi hodně rychle utíká čas, příští kolaps organismu by pro něho mohl být již tím posledním. Jenže chycení Machella nepřináší kýžený výsledek. Podle jeho tvrzení je proces nevratný. Pozemšťané by zkrátka měli smrt přítele považovat na válečnou ztrátu. Výměnou za to je jim ochoten nabídnou své vědomosti. Konečně by měli možnost technologické převahy. To je ale za daných okolností neakceptovatelné. Cena Danielova života je nevyčíslitelná a přeci musí existovat nějaká možnost, jak ho zachránit.

Hvězdná brána – Černá díra (A Matter of Time)

SG-10 se ocitá ve smrtelném nebezpečí a jejich jediným přáním je dorazit k bráně. To se jim také daří, avšak po její aktivaci na druhé straně čekají, co se bude dít. Sice přišlo potvrzení kódu pro otevření iris, avšak ten zůstává nerozpoznán. Až mnohonásobné zrychlení potvrzuje kód SG-10, která však bránou neprochází. Jack je rozhodnut okamžitě vyrazit na záchrannou misi, Henryho Boyda našel a vycvičil přeci on. Generál Hammond je však obezřetnější a na planetu posílá nejprve sondu. Ta přenáší dost znepokující obrázky. Tým SG-10 se nachází u brány, avšak výraz ve tváři Boyda mluví za vše, něco ho děsí. Planeta je vcucávána do černé díry a on si toho je vědom.

V tuto chvíli je nutné si přiznat pravdu, SG-10 nemohou pomoci. A generál má jasno i v dalším postupu, zavřou bránu, bez ohledu na to, jak cenné informace by jim pozorování tohoto úkazu mohlo poskytnout. Avšak jak se zdá, splnit tento rozkaz nebude nijak snadné. Červí díra mezi Zemí a P3W-451 nejde deaktivovat. A očividně tu neplatí ani časový limit pro udržení díry. V tuto chvíli by jim tedy mohlo pomoci odpojit napájení, což se ale vzápětí ukazuje jako další marný pokus. Černá díra zapříčiňuje konstantní spojení, jímž se přenáší i její gravitace. V prostoru SGC začíná docházet ke zpomalení času, což na povrchu vyvolává znepokojení. Do akce je proto povolán plukovník Cromwell, aby předešel možné mimozemské invazi.

Problém je však mnohem zapeklitější a generál proto míří do Washingtonu, aby důkladně probral možnosti. Tým vědců je rozhodnut aktivovat autodestrukci a bránu pohřbít i s celým komplexem. Tento nápad se ale příliš nezamlouvá Sam. Vědci v Pentagonu se rozhodovali na základě teoretických znalostí, bez jakýchkoliv potvrzených faktů. Zničením komplexu se jim bránu uzavřít nepodaří. Ta zůstane aktivní a bude pozvolna pohlcovat Zemi. New York, Los Angeles, Dallas a posléze i celý svět zaniknou. Mnohem rozumnější by bylo zkusit využít získaných znalostí a pokusit se červí díru přesměrovat. Správně umístěná směrová nálož by měla vyvinout dostatek energie, aby toho docílili.

Hvězdná brána – Pátá rasa (The Fifth Race)

Sonda odhaluje na jinak bezvýznamné planetě P3R-272 nápisy ve stejném jazyce, jaký již nalezli v jednací síni na Ernestově planetě. Je tedy více než vhodné to zajít prozkoumat, čtveřice ras z jednací síně byla na velice vysoké úrovni vědění a tohle by mohla být příležitost se dozvědět něco více. Jenže hned po příchodu přichází zklamání. Místnost zeje prázdnotou a nic nenaznačuje ani o přítomnosti nějakého východu. Zřejmě to bylo celé k ničemu. Plukovník je rozhodnut pro návrat na Zemi, když v tom po průchodu kruhu na zemi dochází k aktivaci nějakého zařízení. Jako první se o něho zajímá Teal’c, avšak neobjevuje nic významného. To u Jacka dochází k naprosto odlišné reakci. Je vtažen do přístroje , jenž ho po chvilce paralyzovaného pouští.

Po návratu na velitelství se vše zdá v naprostém pořádku, jen během podávání hlášení ztrácí Jack svou schopnost komunikace. Místo toho čím dál častěji používá naprosto neznámé výrazy, jenž se Danielovi daří nakonec přiřknout k latině. Ač je tam poměrně velká shoda, jedná se o naprosto cizí jazyk patřící rase Antiků. Překlady nápisu se zdí odhalují fantastické informace. Antikové jsou původními staviteli bran a zařízení, které Jack aktivoval, mu podle všeho nahrálo do mozku veškeré jejich vědění. To by mnohé vysvětlovalo. O’Neillův mozek pracuje na 90% kapacity a i tak nestíhá zpracovávat veškerá přijatá data. Vyzná se ve vysoké matematice, přidává do počítače rozsáhlý seznam nových planet s hvězdnou branou a začíná si stavět podivné zařízení.

Ač je vědění Antiků naprosto fascinující, Jackův mozek jej není schopen přijmout. Je jen otázkou času, kdy dojde ke kolapsu. Ve snaze tomu zabránit se Samantha s Teal’cem vydává na jednu z nových planet, kde sonda zaznamenala antické písmo. Jejich mise se však citelně komplikuje. Ovládací panel je zaseklý a východ druhého slunce dělá s planety žhnoucí peklo. Týmu zbývá jen opravdu málo času, než je ohromné teploty a dehydratace zabijí. V tuto chvíli se jejich jedinou nadějí stávají znalosti technologie bran v Jackově hlavě. Záchrana přátel je pro něho prvořadá, stejně tak i vlastní spása. Krátce po návratu SG-1 dochází ke kolapsu rány, která začíná odebírat ohromné množeství energie. Ta je do systému dodána Jackovým přístrojem a jediným jeho cílem je vytvořit červí díru do vzdálené galaxie Ida, kde sídlí Asgardové. Ti mají technologii mu odebrat znalosti antiků.

Hvězdná brána – Svatý kámen (Touchstone)

Týmu SG-1 se podařilo na PX7-941 nalézt unikátní artefakt. Místní velekněz de facto dokáže regulovat počasí. Pokud potřebují slunečno, stačí přenastavit aparát nazvaný svatý kámen. Tato technologie byla využita vysoce vyspělou rasou k přetvoření planety a rozhodně stojí za bližší prozkoumání. Carterová žádá o možnost se na Madronu vrátit s technickým vybavením. Po chvíli váhání je nakonec Hammond rozhodnut dát týmu zelenou. Avšak takové přivítání rozhodně nikdo nečekal. Od poslední návštěvy se toho hodně změnilo a SG-1 je nařčena z krádeže. Někdo ve stejných uniformách i stejnými zbraněmi popadl svatý kámen a utekl bránou.

Jack v tuto chvíli naprosto netuší čemu věřit. Generál Hammond by určitě neposlal jiný tým provést takovou ohavnost, ovšem o přítomnosti ovládače počasí na Zemi, není pochyb. Výkyvy počasí jasně naznačují na snahu zařízení porozumět. Je proto potřeba pečlivě prozkoumat veškeré záznamy průchodů bránou, jestli se mezi nimi nevyskytne nějaká anomálie. A předtucha se velice brzy potvrzuje. Někdo v nedávné době použil druhou hvězdnou bránu, jenž by touto dobou měla být uložena v oblasti 51. Plukovníka nikterak netěší, že tomuto zařízení čistě náhodou zrovna šéfuje Maybourne. To samo o sobě svědčí o nějaké levotě a je nanejvýš vhodné si zajet bránu překontrolovat. V bedně je však uložena jen plastová maketa a SG-1 je vykázána ze základny.

Jelikož všechny kompetentní místa mlčí, je potřeba v pátrání po svatém kamenu přistoupit k razantnímu řešení. Projdou bránou na Madron a při zadávání zpáteční adresy bránu přetíží, aby přeskočila na tu druhou. Odeslaná sonda jim pak snad ukáže, kde by měli hledat. Lokátor GPS směřuje do jižního Utahu, což není zrovna dvakrát přesné směřování. Generál Hammond proto kontaktuje poslední zdroj, co by mu mohl snad něco prozradit. Od Whitlowa se sice nedostává k žádným konkrétním údajům, ovšem i zajímavá zpráva o naplánovaném přistání letadla C-5 v této oblasti je výtečný klíčový bod. Plukovník má alespoň představu, kde se svým týmem udeřit. Času mu již příliš nezbývá. Sněžný blizard na Madroně věstí brzký zánik civilizace.

Hvězdná brána – Duchové (Spirits)

Tým SG-11 má již dvoudenní rest pro podání hlášení o průběhu sběru vzorků velice vzácného kovu pojmenovaného trinium. Tento unikátní prvek je stokrát lehčí než ocel a přitom vykazuje mnohem větší pevnost. Získat dostatečné množství trinia by mohlo přinést potřebnou strategickou výhodu v případném konfliktu s goa´uldy. Je proto nanejvýš důležité, co se s SG-11 stalo, že zničehonic přerušili kontakt. Ve chvíli, kdy se SG-1 chystá na průzkumnou misi dochází k aktivaci brány. Příchozí kód patří SG-11, avšak místo nich bránou prolétá šíp, který zraňuje Jacka. Ač je tým ochuzen o svého velitele, na průzkum PXY-887 je nutné se vydat neprodleně. Velení se tedy ujímá kapitán Carterová.

Poprvé ve velení a hned se dostává do takto zapeklité situace. Tábor SG-11 je opuštěný, bez zjevné známky příčiny. Jakoby členové týmu v jeden okamžik dělali svoji práci a v ten druhý se bez zanechání jediné spoty vypařili. Zřejmě museli tak jako SG-1 přijít do styku s místní populací indiánů. Salishům se vůbec nezamlouvají jejich metody těžby. Pokud potřebují rudu, požádají své duchy a ti jim ji pošlou řekou. Tím dochází i k jejímu vyčištění od příměsí a nabízí jim veškeré výhody trinia. Jak se ukazuje, v kultuře kmene sehrávají duchové velkou roli. Podle Tonina to byli právě oni, kdo k sobě vzal tým SG-11 poté co odmítli přestat s odstřeli. Samantha proto s Toninem míří do lesů, aby vyjednala propuštění týmu.

Svolání rady starších navíc využívá k vyjednávání o možnostech těžby. Jelikož jim použité metody připadají příliš destruktivní, navrhuje, aby vyslali svého zástupce k posouzení jiných šetrnějších metod. Žádná z nabízených možností však není pro Salishe přijatelná. V tuto chvíli je generál Hammond nucen zvážit nařízení pokračovat v geologickém výzkumu i přes jejich nesouhlas. Tím na sebe svaluje hněv duchů. Xe’lse, T’akayu a další nejsou jen mýtem, nýbrž vyspělou mimozemskou formou života odhodlanou bránit práva svých chráněnců. Osazenstvo SGC se rapidně smrskává a zůstává jen na SG-1, aby přesvědčili duchy o svým dobrých úmyslech.