Hvězdná brána – Hrdinové (Heroes (Part 1)

Prezidentovi končí volební období a tak ochotně přistupuje na vytvoření dokumentu o projektu hvězdné brány. Sice se z největší pravděpodobností bude jednat o film, který uvidí jen několik vyvolených, ale i tak na SGC nepanuje příliš velké nadšení. Generál Hammond přítomnost režiséra Emmetta Bregmana toleruje jen kvůli nařízení s hora a příliš nadšení nejsou ani ostatní členové základny. Zvláště pak plukovník O’Neill, kterému zabírá nejvíce času vyhýbání se televiznímu štábu. Více…

Hvězdná brána – Umíráček (Death Knell)

Stanoviště Alfa muselo být přemístěno, kvůli jeho vyzrazení. V okamžiku, kdy Anubis použil mozkovou sondu na Jonase Quinna, získal jeho polohu. Ovšem i urychlené přemístění nezaručuje bezpečnost. Samatha společně s otcem pracuje na zdokonalení prototypu zbraně určené na likvidaci Anubisových supervojáků, když se táborem rozezní poplach. Na oběžné dráze se objevila mateřská loď a je potřeba okamžitá evakuace. Hammond o ničivém útoku dostává zprávu od uprchlíků na stanovišti Beta. Více…

Hvězdná brána – Chiméra (Chimera)

Chvíle zažité na Prometheovi inspirovali Samanthu k radikální změně ve svém životě. Iluze jejího otce si pro ní žádala to nejlepší a Sam se nyní dostala k tomu jeho radu začít naplňovat. Bratrův přítel, policista Pete Shanahan má zrovna ve městě případ a při té příležitosti se dost sblížil i se Samantjou. Jeho city opětuje i ona, společně tak prožívají krásné chvíle, jenž však trochu kazí všechno to utajování kolem její práce. Více…

Hvězdná brána – Hrozba z podzemí (Fallout)

Když do SGC přichází Jonas Quinn, tak s výrazu jeho tváře je patrné, že se nejedná o pouhou přátelskou návštěvu. A tušení se vzápětí stává i realitou. Jonas přichází, aby své spolubojovníky informoval o neutušené situaci na své planetě. Od doby, kdy SG-1 napomohla zničení Anubise se intenzivně věnují zkoumání nalezeného krystalu s vysledky experimentování s nakuadrii. Jak se ukazuje, důvod, proč je Langora, což je nyní nové pojmenování Kelowny, jediným zdrojem této látky, je její umělý původ. Goa´uld Thanos nějakým způsobem našel způsob, jak surový nakadah ještě pod zemí přeměňovat na nakuadrii. Tento proces přeměny podle všeho pokračuje i nyní a šíří se podél ohromného ložiska hluboko v zemi. To sebou začíná přinášet nestabilitu a občasné otřesy. To je ale jen začátek, až proces postoupí mnohem hlouběji, působení tlaku a teploty způsobí ohromnou explozi.

Samantha odchází na Langoru, aby si ověřila výsledky Jonasova bádání. Mezitím se v SGC scházejí představitelé Kelowny, Terranije a Andarije, aby začali s generálem Hammondem vyjednávat o možném částečném přemístění jejich lidu. Ale ani v tuto chvíli nejsou schopni najít společnou řeč a dlouho ani nechápou, jak moc je tato záležitost závažná. Exploze sice zničí převážnou část Kelowny, ovšem popel a spad učiní neobyvatelnou celou planetu. Pokud nepřijde Carterová s nějakým jiným řešením, je přesun jedinou možností na záchranu. Jenže ani hrozící zkáza očividně nemůže donutit znesvářené politiky najít společnou řeč. Tomu příliš nenapomáhá ani zjištění, že pokračující přeměna je následkem výbuchu nakuadriové bomby.

– Pokud budou chtít langorané i nadále prožívat své zázraky života, bude potřeba nějakým způsobem přerušit probíhající reakci. To by bylo možné provést přerušením žíly nakadahu. V ní je mírná štěrbina, která by se dala rozšířit výbuchem bomby. To by ale musel existovat způsob, jak se k ní dostat. V tuto chvíli zřejmě nadešel čas otestovat experimentální těžební stroj. Ten byl navržen pro těžbu nakuadrie ve velkých hloubkách. Je tedy schopen provrtat se dostatečně hluboko. Jedinou jeho slabinou by mohla být rychlost, jíž je nutné zvýšit pomocí krystalů tok´rů. Ale než se vyrazí na misi je tu potřeba vyřešit ještě jednu maličkost. Carterové je až příliš nápadná technologie použitá ke konstrukci stroje. Ač vzdáleně, připomíná tu goa´uldskou. Jak se zdá, Baal vyslal na planetu svého špeha, aby zjistil, proč o ní měl Anubis tak eminentní zájem.

Hvězdná brána – Grace (Grace)

Hyper pohon Promethea se konečně podařilo opravit a tak se mohl vydat na zpáteční cestu z Tagrey. Vzhledem k tomu, že nově vestavěný modul pohonu není přímo určen pro takto velkou loď, je potřeba pravidelně dělat zastávku pro ochlazení přehřívajícího motoru. A jednu s přestávek si Carterová naplánovala nedaleko tajemné mlhoviny, jíž by hrozně ráda prostudovala. Ovšem, než se stihnou k čemukoliv rozhoupat, přiblíží se do jejich blízkosti mnohonásobně větší a lépe vyzbrojená vesmírná loď. Více…